Przejdź do treści

O targach


O Targach

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Impreza wspierana jest przez prestiżowe instytucje krajowe i zagraniczne. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu, wystawcach i programie Targów oraz o przyznanych patronatach i partnerach XIV edycji INTARG® 2022 będą na bieżąco aktualizowane na naszej stronie.

 

 

Cele:

 • międzynarodowa wymiana kontaktów biznesowych pomiędzy przedstawicielami świata nauki, przemysłu, biznesu, finansów;
 • promocja oraz komercjalizacja wynalazków i innowacji;
 • transfer technologii;
 • uzyskanie przez wystawców prestiżowych referencji w postaci medali, nagród i wyróżnień

O konkursie INTARG

Konkurs INTARG® 2022

 

Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

Główne kryteria oceny przedstawionych rozwiązań to: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

Nagrody

Międzynarodowe Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury
 • Nagrody Platynowe - dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży
 • Nagrody Diamentowe 'Pro Societas Bono'
 • Wyróżnienia za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Przyznane zostaną również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów honorowych, partnerów oraz delegacje zagraniczne.

 

Targi INTARG® to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa Jubileuszowej XV Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022, z ogłoszeniem wyników konkursów, odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r.  Wyniki zostaną też opublikowane na stronie Wydarzenia oraz na profilu organizatorów na Facebooku.


Branże

Branże wystawiennicze:

 • Zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness
 • Biotechnologia / Nanotechnologia / Środowisko / Chemia / Ekologia / Zrównoważony rozwój
 • Edukacja i Pedagogika
 • Opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne
 • Bezpieczeństwo i dostępność
 • Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Budownictwo)
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie, itp.)
 • Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design, Gry/Zabawki, Dom i ogród)
 • Usługi / Doradztwo / Ubezpieczenia / Finanse / Zarzadzanie
 • Nowe modele biznesowe oraz organizacyjne
 • IT
 • Innowacje społeczne dla przedsiębiorstw i gospodarki

Sektory

Wśród wielu wirtualnych sektorów wystawienniczych, znajdzie się również sektor:

INTARG® EKO (CITY i TRANSPORT, INDUSTRY, LIFE STYLE) jednym z wiodących tematów Targów jest promocja pro-środowiskowych i eko-innowacyjnych produktów, technologii i usług przynoszących korzyści dla środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Zaprezentujemy rozwiązania dedykowane dla przemysłu lub już w przemyśle stosowane. Pokażemy, że ochrona środowiska stanowi istotny aspekt działalności wielu instytucji i firm.

 

INNOWACJI SPOŁECZNYCH – prezentacja projektów służących rozwiązywaniu problemów społecznych na poziomie lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym, wynikających: ze zmian klimatycznych, demo graficznych, z potrzeby ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia człowiekowi bezpieczeństwa w r óżnych sytuacjach życiowych, w tym także kryzysowych i wynikających ze stanu nadzwyczajnego, społecznej odpowiedzialności, etc..

 

START-UP INTERNATIONAL oraz MŁODY WYNALAZCA - prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i kreatywnych przedsiębiorców oraz młodzież szkolną, w celu budowania relacji, wymiany doświadczeń, promocji postaw kreatywnych.

 

XXVIII giełda top Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych targach wynalazczości w 2021 roku.

 

Konferencji i prezentacji – w czasie Targów istnieje możliwość zoorganizowania własnego wirtualnego wydarzenia: konferencji; panelu dyskusyjnego (na warunkach partnersko-sponsorskich); prezenacji (bezpłatnie dla wystawców); jubileuszu; gali, itp.

 

Targom towarzyszyć będzie XXII edycja Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii.


Wystawcy

WYSTAWCY

Przedstawiciele wielu krajów świata, reprezentujący:

 • jednostki sfery nauki
 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • start-upy, młodych wynalazców
 • instytucje i inne podmioty wspierające lub współpracujące z nauką, samorządy
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

Zwiedzający

ZWIEDZAJĄCY

Wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami, zarówno dla celów biznesowych, jak i poznawczych:

 • przedsiębiorcy różnych branż;
 • przedstawiciele sfery nauki;
 • podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką;
 • podmioty zainteresowane rozszerzeniem oferty biznesowej o innowacyjne produkty, usługi, nowe technologie;
 • instytucje wspierające biznes i innowacyjność;
 • młodzież;
 • media

O organizatorze

Od 1990 roku Eurobusiness – Haller prowadzi szeroką działalność, której misją jest prorynkowa promocyjna nauki i jej współpracy z biznesem,

transfer wiedzy i technologii do gospodarki.

 

Działania te realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami poprzez organizację:

 • Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® w Katowicach, cieszących się dużym międzynarodowym uznaniem i wysoką renomą (w 2021 roku odbywa się ich 14 edycja)
 • konkursów promujących wynalazczość: LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA
 • Giełdy Wynalazków – honorujących Polskich Ambasadorów Wynalazczości
 • udziału jednostek sfery nauki oraz podmiotów innowacyjnych w:
 • międzynarodowych, interdyscyplinarnych targach wynalazczości oraz targach branżowych (nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych i naukowych, również interdyscyplinarnych)
 • konkursach organizowanych zarówno przez targi wynalazczości jak i przez inne podmioty, takich jak: Lider Innowacji®, Młody Wynalazca, Eureka (zdobycie referencji przez laureatów dla działań marketingowych, uhonorowanie ich osiągnieć naukowych itp.)
 • wyjazdowych misjach gospodarczych (nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych  i naukowych)
 • konferencjach, panelach, spotkaniach B2B (nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych i naukowych, również interdyscyplinarnych)
 • szkoleniach, warsztatach (w zakresie promocji i komercjalizacji wartości intelektualnej)

 

Eurobusiness-Haller jest oficjalnym przedstawicielem na Polskę wielu renomowanych Międzynarodowych Targów  Wynalazczości, między innymi: CONCOURS LEPINE we Francji, EUROINVENT w Rumunii, INOVA CROATIA w Chorwacji, MIIEX w Macao, KIDE na Tajwanie, JDIE w Japonii, IPITEX w Tajlandii, ICan w Kanadzie.

 

Jest też oficjalnym przedstawicielem w Polsce wielu branżowych międzynarodowych targów organizowanych przez światowego liderów branży wystawienniczej, takich jak: GLOBAL INDUSTRIE Francja, EQUIP’HOTEL Francja; VISCOM & PSI Niemcy, Włochy, Rosja, i innych.

 

Jest członkiem: Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA, Światowego Stowarzyszenia Wynalazczości i Własności Intelektualnej WIIPA, Fundacji Polonia International, Federacji Producentów i Wynalazców Francji AIFF, Polskiej Izby Ekologii PIE, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach RIG.

 

Za działalność na rzecz międzynarodowej promocji polskiej nauki i wynalazczości Firma/Barbara Haller otrzymała liczne prestiżowe krajowe oraz międzynarodowe nagrody i wyróżnienia:

 • Odznaka „Zasłużony dla Wynalazczości”/ Prezes Rady Ministrów RP,
 • List gratulacyjny Ministra Gospodarki RP z okazji piętnastolecia działalności proeksportowej
 • Wyróżnienie Ministra Nauki z okazji piętnastolecia działalności/ Ministerstwo Nauki RP
 • Europejska Gwiazda Wielkiego Oficera Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Belgii
 • Order Oficerski „Pro Scienta et Innovatio”/ Rumuńskie Forum Wynalazców
 • Nagroda specjalna za międzynarodową promocję wynalazczości/ Innova Walencja
 • Krzyż Oficerski Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Francuskiej Federacji Wynalazców oraz Ville de Boulogne Billancourt, Paryż
 • Nagroda Ambasadora Regionu Liège/Belgii
 • Honorowy medal im. Adama Graczyńskiego/ Centrum Innowacji Klubu Techniki i Racjonalizacji, Urząd Wojewódzki Katowice
 • Nagroda „Promeritus”/ Instytutu Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Działań Komercyjnych w Dziedzinie Wynalazczości, Bruksela
 • Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości/ Komisja Odznaczeń Belgii
 • Dyplomy Uznania Ministra Nauki/ Przewodniczącego Komitet Badań Naukowych

XIV MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2021 ONLINE

Wkrótce opublikujemy inofrmacje o poprzedniej Edycji Targów INTARG.


XIII MIĘDZYNARODOWE TARGI WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG 2020

Poprzednia, XIII EDYCJA INTARG® 2020 Online w skrócie:

 • wystawcy, zwiedzający, goście VIP z 16 krajów świata: Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Hongkongu, Indonezji, Iranu, Jemen, kanady, Maroka, Polski, Rumunii, Szwecja, Ukraina, USA, Tajlandia, Tajwanu, Wietnamu;
 • 26 międzynarodówych jurorów;
 • 284 wynalazków
 • prestiżowe nagrody: Grand Prix, Pro Societas Bono, medale platynowe, diamentowe, złote, srebrne i brązowe; Wyróżnienia MNiSZW, MFiPR, MRiRW, UPRP, NOT, PIE, IFIA, WIIPA, KOWR, Polonia International Foundation; delegacji zagranicznych; rozdanie statuetek „lidera Innowacji” i wiele innych.

 

 

 

Pliki do pobrania

INTARG 2020 prezentacja główna

INTARG® ONLINE 2020 - PREZENTACJA 

NAGRODY MNISTRA NAUKI 2020 - WYNIKI

LIDER INNOWACJI 2020 - PROTOKÓŁ JURY

LIDER INNOWACJI 2020 - PREZENTACJA

MŁODY WYNALAZCA 2020 - WYNIKI

 

 

SPECJALNA EDYCJA INTARG® 2020 ONLINE - INNOWACJE SPOŁECZNE

 

 

Program transmisji:

1. Czym są innowacje społeczne?

2. Panel dyskusyjny „Czy innowacje o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa powinny podlegać komercjalizacji?”. Podczas panelu zostały postawione następujące pytania:

 • Czy potrzebne jest nam wyróżnianie ‘innowacji społecznych’ w ogólnej kategorii innowacji?
 • W ogromnej liczbie definicji innowacji społecznych podkreśla się, że dotyczą one niezaspokojonych potrzeb lub nierozwiązanych wyzwań społecznych.
 • Kto zatem ma prawo (albo obowiązek) określania pożądanego kierunku rozwoju innowacji społecznych?
 • Istnieją sytuacje, w których choć dobro jest pożyteczne, a jego produkcja przysporzyłaby społeczeństwu korzyści, pojawiają się przesłanki sugerujące, iż w warunkach rynkowych dobro to nie będzie zapewniane w optymalnej ilości. Przykład stanowią dobra publiczne. Czy innowacje w ochronie zdrowia, edukacji, bezpieczeństwie narodowym itp. powinny jak towar podlegać prawom wolnego rynku?
 • Na ile „innowacje społeczne” są naturalnym etapem w rozwoju cywilizacyjnym związanym głównie z coraz większym dobrobytem i większą ilością czasu wolnego w krajach rozwiniętych gospodarczo?
 • Czy w Polsce mamy system sprzyjający wdrażaniu innowacji społecznych? Jeśli nie, co mogłoby ulec zmianie

3. Ogłoszenie wyników konkursu oraz przedstawienie najwyżej nagrodzonych innowacji.

4. Przypomnienie dnia pierwszego - prezentacja wystawców oraz ich innowacji.

 

 

INTARG 2020 - INNOWACJE SPOŁECZNE, PODSUMOWANIE

 


Polski
English
Facebook
youtube