Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka do drewna z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

autorzy: Łukasz Warguła Mateusz Kukla Bartosz Wieczorek Piotr Krawiec

Istotą wynalazku jest układ sterowania prędkością obrotową napędu rębaka do drewna z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym zawierający czujnik detekcji obiektu w kanale podawczym rębaka oraz sterownik przepustnicy regulujący położenie kątowe klapy przepustnicy gaźnika. W układzie sterownik przepustnicy połączony jest z silnikiem krokowym współpracującym z dźwignią regulacji prędkości obrotowej. Dźwignia ta natomiast połączoną jest z mechanizmem odśrodkowy regulującym za pomocą cięgna pozycje klapy przepustnicy w gaźniku.
Korzystnym rozwiązaniem według wynalazku jest kiedy do gaźnika poprzez reduktor ciśnienia dostarczany jest gaz LPG ze zbiornika gazu LPG. Przewiduje się też alternatywną możliwość skorzystanie z gazu CNG, w takim wypadku gaz CNG ze zbiornika gazu CNG (dostarczany jest do gaźnika poprzez reduktor wysokiego ciśnienia i reduktor niskiego ciśnienia.
Korzyści zastosowanego rozwiązania, potwierdzone badaniami naukowymi to:
- ograniczenie zużycia paliwa,
- ograniczenie ilościowej emisji toksycznych gazów spalinowych,
- zmniejszenie stresu operatorów wynikających z kosztów eksploatacji,
- automatyczna zmiana prędkości obrotowej (bezobsługowa),
- zapewnienie pracy z maksymalną mocą lub momentem obrotowym maszyny,
- zmniejszenie ryzyka zablokowani mechanizmu tnącego i zwiększa możliwość pracy maszyny pod obciążenie np. umożliwiając rozdrabnianie większej ilości gałęzi jednocześnie,
- układ korzystnie wpływa na produktywność maszyny.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube