Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób redukowania ilości cementu w mieszankach cementowych oraz mieszanina cementowa realizowana według tego sposobu

autorzy: mgr inż. Adrian Chajec, dr hab. inż. Łukasz Sadowski, profesor Politechniki Wrocławskiej

Od wielu lat obserwuje się próby redukcji ilości cementu w mieszaninach cementowych. Produkcja cementu znacząco oddziaływuje na środowisko naturalne poprzez emisję CO2 do atmosfery. Jak podają światowe źródła literaturowe, cement jest materiałem podczas zarówno jego produkcji jak i wykorzystania, powstaje bardzo duża ilość CO2. Zmiana polityki środowiskowej wymogła próby redukcji ilości cementu w mieszaninach cementowych. Poszukuje się materiałów za pomocą których dodatków można zredukować ilość cementu. Jednym z tego typów materiałów jest odpadowa mączka granitowa. Wynalazek dotyczy sposobu redeukowania ilości cementu w mieszankach cementowych oraz samej mieszaniny, która w dzięki temu sposobu jest produkowana.
Dzięki zastosowaniu wynalazku można zredukować 10-30% ilości cementu w mieszankach cementowych bez istotnej utraty ich właściwości mechanicznych. Dodatkowo podobne zależności posiada mieszanina produkowana według tego sposobu.
Zastosowanie tego wynalazku w przemyśle pozwoli na nie tylko zredukowanie negatywnych oddziaływań środowiskowych związanych z produkcją cementu, ale pozwoli też na obniżenie kosztu produkcji mieszanin oraz wyrobów cementowych. Uważa się, że może to mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarki ponieważ przy obecnie bardzo wysokiej produkcji budowlanej, obniżenie jej kosztu może spowodować istotny, dodatkowy wzrost produkcji budowlanej w Polsce.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube