Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Certyfikowany materiał odniesienia superstopu niklu modyfikowanego renem

autorzy: dr Grażyna Stankiewicz, dr inż. Marta Kubiczek, dr inż. Waldemar Spiewok, mgr Piotr Knapik, mgr inż. Aleksandra Kwoka

W ostatnich latach coraz większe znaczenie jako materiał konstrukcyjny wykorzystywany w przemyśle lotniczym zyskują superstopy monokrystaliczne. Stopy te, w odróżnieniu od materiałów wykorzystywanych wcześniej, charakteryzują się znaczącą zawartością tantalu, renu i hafnu. W grupie superstopów wyróżnia się między innymi: • Superstopy monokrystaliczne niklu pierwszej generacji, zawierające znaczne ilości takich pierwiastków jak chrom, kobalt, tantal, tytan, glin, wolfram, molibden i hafn, • Superstopy monokrystaliczne drugiej generacji, oprócz wymienionych wcześniej pierwiastków zawierające do 3% renu. Materiały te wykorzystywane są w produkcji najbardziej odpowiedzialnych części silników lotniczych i wymagają precyzyjnego oznaczania ich składu chemicznego obok kontrolowania właściwości mechanicznych i struktury. Stopy monokrystaliczne na bazie niklu, ze względu na złożony skład matrycowy, oraz konieczność analizowania zarówno składników stopowych jak i zanieczyszczeń w nich występujących, stanowią bardzo trudny pod względem analitycznym typ materiału. Ze względu na ich wysokie koszty produkcji szybka analiza instrumentalna jest nieodzownym narzędziem w procesie kontroli zarówno na etapie produkcji, jak i użytkowania. Jednocześnie wykorzystanie szybkich technik takich jak fluorescencyjna spektrometria rentgenowskia z dyspersją fal (WD XRF) i optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem iskrowym (OES iskra) uwarunkowane jest dostępnością do kalibracji certyfikowanych materiałów odniesienia o odpowiednim składzie matrycowym. Dla superstopów niklu drugiej generacji CRMy do tej pory nie były wytwarzane przez żadnego ze światowych producentów. Wynalazkiem, będącym przedmiotem niniejszego wniosku jest CRM superstopu niklu zawierającego 3 % renu, a więc materiału, który nie był do tej pory oferowany przez światowych producentów certyfikowanych materiałów odniesienia. CRM ten został wyprodukowany przez Ł-IMŻ i włączony do oferty CRMów oferowanych przez Instytut.

Nauka

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube