Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

System oceny trwałości eksploatacyjnej elementów instalacji ciśnieniowej bloków energetycznych pracujących w warunkach pełzania

autorzy: dr hab. inż. Adam Zieliński, dr inż. Hanna Purzyńska prof. dr hab. inż. Janusz Dobrzański

System oceny stanu materiału elementów ciśnieniowych kołów energetycznych został opracowany do oceny ich przydatności w czasie obliczeniowym jak i poza obliczeniowy czas pracy w warunkach pełzania (wysoka temperatura i ciśnienie). Wyznaczenie czasu bezpiecznej eksploatacji badanych materiałów możliwe jest poprzez obiektywną ocenę sporządzoną w oparciu o zespół materiałoznawczych metod i technik badawczych, dotyczących zarówno badań metalograficznych, badań właściwości mechanicznych, w tym komputerową analizę obrazu mikrostruktury. Opracowany system ma szerokie zastosowanie w ocenie czasu bezpiecznej eksploatacji elementów pracujących w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu. Do tego typu elementów zaliczamy zespoły części ciśnieniowej kotłów energetycznych. Zastosowanie systemu umożliwia:
- ocenę trwałości eksploatacyjnej elementów wprowadzanych do eksploatacji,
- wyznaczenie trwałości resztkowej elementów, które przekroczyły obliczeniowy czas pracy (np. 100 lub 200 tyś. godzin).
Możliwość zastosowania systemu w celu przedłużenia eksploatacji jednostek poza obliczeniowy czas pracy zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz przynosi ogromne oszczędności z tytułu dłuższej, nawet dwukrotnie, eksploatacji elementów ciśnieniowych kotłów.
Z kolei wykorzystanie systemu w ocenie trwałości materiału nowych elementów, zapewnia bezpieczną eksploatację w obliczeniowym czasie pracy oraz gwarancję jakości dostarczanych materiałów przez producenta urządzeń dla energetyki krajowej.
Tworząc system oceny stanu materiału przyjęto, że znajomość stanu wyjściowego jak również znajomość historii eksploatacji nie jest wymagana. Założono jednak, że są to dwa główne czynniki mające istotny wpływ na stan mikrostruktury materiału podczas eksploatacji, a ich skutki są zakodowane w materiale będącym przedmiotem oceny, wobec czego ich znajomość nie jest niezbędna do oceny stanu materiału i jego przydatności do dalszej eksploatacji. Istotnym jest dobór odpowiednich narzędzi i metod badawczych, które umożliwiają ujawnienie cech badanego materiału niezbędnych dla przedmiotowej oceny.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube