Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Certyfikowane materiały odniesienia (CRM) nowych stali stali maraging

autorzy: dr Grażyna Stankiewicz, dr Marta Kubiczek, dr Waldemar Spiewok

Certyfikowane materiały odniesienia nowych stali maraging, opracowane i wyprodukowane przez Łukasiewicz - IMŻ, są jedynymi takimi CRMami dostępnymi na rynku światowym. O ich unikalności świadczy skład chemiczny oraz certyfikaty spełniające wymagania najnowszych norm dotyczących CRMów.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube