Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

„Wykrywacz zwierzyny leśnej w pojazdach samochodowych i motocyklach jako pomoc dydaktyczna dla przedmiotu technika z zakresu bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

autorzy: Zofia Chrapko

Projekt stanowi inspiracje do opracowania urządzenia mogącego mieć zastosowania w pojazdach samochodowych i motocyklach, realizującego funkcję ostrzegania kierowcy przed zagrożeniem ze strony zwierzyny leśnej w warunkach atmosferycznych o utrudnionej widoczności. Projekt został zrealizowany jako prototyp na atrapie modelu pojazdu samochodowego a jego sprawność działania została zweryfikowana. Głównym celem projektu jest motywacja do bezpiecznego przemieszczania się po drogach lokalnych i krajowych poprzez opracowanie narzędzi umożliwiających ostrzeganie kierowców przed możliwym zagrożeniem.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube