Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

"Safe cycling - it's possible"

autorzy: Bartosz Brzeziński Kacper Kępinski

„Safe cycling – it’s possible” – to innowacyjny system opierający się na działaniu czujników ruchu, lamp wczesnego ostrzegania oraz zasilania fotowoltaicznego. Detektor ruchu umieszczony przy ścieżce rowerowej oraz drodze ogólnodostępnej ma za zadanie wykryć przejeżdżający obiekt , a następnie aktywować lampy wczesnego ostrzegania, które są umieszczone na znakach D-61a oraz C-13. Będą one zawczasu ostrzegać innych uczestników ruchu drogowego o zbliżającym się
do tego skrzyżowania pojeździe. Zadaniem tego systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na przejazdach rowerowych. System ten znajdzie szerokie zastosowanie na skrzyżowaniach dróg ogólnodostępnych z ścieżkami rowerowymi na, których ruch drogowy nie jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Tego typu rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo rowerzystów, jak zarówno kierowców, oraz zminimalizuje liczbę wypadków.

Poster

Młodzi wynalazcy

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube