Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nanostruktury tlenkowe metodą ALD i hydrotermalną dla zastosowań fotowoltaicznych

autorzy: Marek Godlewski, Monika Ożga, Rafał Pietruszka, Bartłomiej Witkowski

Opracowaliśmy innowacyjne nanostruktury tlenkowe, które mają ogromny potencjał aplikacyjny w przemyśle fotowoltaicznym (FW), w szczególności jako trójwymiarowe przezroczyste elektrody, uproszczone ogniwa Si oraz warstwy antyrefleksyjne dla ogniw FW różnych generacji. Ponadto opracowywana jest nowatorska technologia warstwy absorbującej CuO, alternatywa dla warstw CdTe. Do hodowli nanomateriałów na bazie tlenków wykorzystujemy dwie metody - metodę osadzania warstwy atomowej (ALD) oraz nowatorską modyfikację metody hydrotermalnej. Mamy 9 przyznanych patentów polskich i 6 zagranicznych (patent europejski i patenty krajowe w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wlk. Brytanii i Belgii). Za prace w dziedzinie fotowoltaiki otrzymalismy w roku 2020 5 nagród na targach krajowych i międzynarodowych.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube