Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Samoczynnie uruchamiany system zraszaczowo - mgłowy AMIGA do zabezpieczania przeciwpożarowego napędu oraz przesypu przenośnika taśmowego

autorzy: Dominik Bałaga, dr inż. Michał Siegmund, mgr inż. Marek Kalita, dr inż. Dariusz Prostański, dr hab. inż. Arkadiusz Waloszczyk, mgr inż. Andrzej Urbanek, mgr inż.

System AMIGA, ma za zadanie szybkie wykrycie źródła ognia za pomocą linii detekcyjnej oraz jego najszybsze zgaszenie przy pomocy zespołu baterii gaszącej. System składa się z dwóch niezależnych układów gaszących, zabezpieczających napęd i przesyp przenośnika. Każdy z układów wyposażono w instalację gaszącą, zbudowaną z zespołu baterii zraszającej wyposażonej w 4 zraszacze, która ma za zadanie zabezpieczyć przy pomocy strumieni wodnych przed przeniesieniem się zapłonu z napędu i przesypu przenośnika do potencjalnie wybuchowej przestrzeni. Oprócz tego instalacja gasząca wyposażona jest w 9 dysz mgłowych (w tym opcjonalnie w 4 dysze rozpylające środek gaśniczy) eliminujących potencjalne źródła pożaru na napędzie oraz 10 dysz mgłowych eliminującychpotencjalne źródła pożaru na przesypie przenośników ( w tym opcjonalnie w 2 dysze rozpylające środek gaśniczy).
Zespół detekcji pożaru może występować w wariancie elektrycznym i pneumatycznym. Niezależne linie detekcyjne łączone są z zespołem przygotowania mediów napędu oraz z zespołem przygotowania mediów przesypu przenośnika. Spadek ciśnienia w liniach detekcyjnych (wariant pneumatyczny) lub wzrost rezystancji przewodu elektrycznego (wariant elektryczny) powoduje załączenie:
- zaworu sterowanego zlokalizowanego na magistrali wodnej (znajdującej się w zespole przygotowania mediów),
- zaworu zlokalizowanego na wylocie z butli ze środkiem gaszącym (opcjonalnie),
a także rozłączenie styku czujnika ciśnienia w celu wyłączenia zasilania napędu.
System AMIGA, po wykryciu zarzewia ognia, ma za zadanie uruchomić zawór sterowany wody, prowadzący do zasilania dysz zraszaczy oraz dysz mgłowych zlokalizowanych w napędzie lub wokół przesypu przenośnika taśmowego, doprowadzając do ugaszenia ognia oraz zabezpieczenia pozostałych elementów przenośnika przed przeniesieniem ognia. W wersji opcjonalnej system ma za zadanie równolegle uruchomić gaszenie środkiem gaśniczym.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube