Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Uniwersalna mgłowa instalacja dezynfekująca UMID

autorzy: Michał Siegmund, mgr inż. Dominik Bałaga, dr inż. Marek Kalita, dr inż. Dariusz Prostański, dr hab. inż. Bartosz Polnik, dr inż. Andrzej Urbanek, mgr inż. Arkadiusz Waloszczyk, mgr inż.

Uniwersalna mgłowa instalacja dezynfekująca UMID przeznaczona jest do dekontaminacji wirusów, bakterii igrzybów z odzieży wierzchniej przechodzących osób. Głównym elementem rozwiązania jest powietrzno-wodny układ rozpylania środka dezynfekującego w postaci mgły. Instalacja wyposażona jest w sterowanie automatyczne uruchamiane fotokomórką. Dodatkowo wyposażono ją w regulator przepływu, za pomocą którego istnieje możliwość regulowania ilości rozpylanego środka dezynfekującego. Komora dezynfekująca wykonana jest z profili stalowych nierdzewnych oraz płyt poliwęglanowych. Podstawa komory jest konstrukcją ramową, w postaci niskiego zbiornika, zbierającego naddatek rozpylanego środka dezynfekującego. Na dojściu i wyjściu do/z komory instalowana jest antypoślizgowa wycieraczka gumowa, a wewnątrz komory jest krata typu WEMA. W komorze dezynfekującej zabudowane są dwa rzędy dysz powietrzno- wodnych (po 3 dysze na stronę komory). Dysze te generują strumień o kształcie płaskim, tworzący jednolitą kurtynę wodną o powierzchni odpowiadającej przekrojowi porzecznemu komory dezynfekującej.
Zadaniem zespołu zasilania jest magazynowanie odpowiedniej ilości środka dezynfekującego oraz jego dostarczenie do dysz kurtyny mgłowej. W skład zespołu zasilania wchodzą: dwukomorowy zbiornik środka dezynfekującego, reduktor ciśnienia powietrza, zawór bezpieczeństwa (6 bar), elektrozawór, filtry, poziomowskaz, zawór ręczny oraz armatura złączna i przewody.
Zastosowany zbiornik na środek dezynfekujący jest układem dwukomorowym, który może być uzupełniany nawet w czasie pracy systemu. Elektryczny zespół sterujący, zasilany napięciem 230V, umożliwia automatyczne włączenie pracy instalacji w czasie przechodzenia osób przez komorę dezynfekującą, dzięki zastosowaniu czujnika optycznego (zlokalizowanego na wejściu do komory). Zastosowany w instalacji przekaźnik czasowy umożliwia działanie w różnych trybach pracy (opóźnienie włączenia/wyłączenia, regulacja czasu działania instalacji).

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube