Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi

autorzy: Grzegorz Wisz, Uniwersytet Rzeszowski Paulina Sawicka-Chudy, Uniwersytet Rzeszowski Mariusz Bester, Uniwersytet Rzeszowski Dariusz Płoch, Uniwersytet Rzeszowski Marian Cholewa, Uniwersytet Rzeszowski

Ogniwo fotowoltaiczne na bazie tlenku tytanu i tlenku miedzi z warstwą buforową Cu wytworzone metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego. Ogniwo PV składa się z pierwszej elektrody, transparentnej warstwy transportującej elektrony, warstwy absorbera-fotoaktywnej oraz drugiej elektrody.

Poster

Nauka

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube