Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/grafen o zwiększonej dyspergowalności nanonapełniacza

autorzy: mgr inż. Sławomir Wilczewski dr inż. Katarzyna Skórczewska dr inż. Krzysztof Lewandowski dr inż. Joanna Szulc dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nanokompozytu poli(chlorku winylu) (PVC) z grafenem (GN) metodą odparowania rozpuszczalnika o zwiększonej dyspergowalności nanocząstek przez zastosowanie wyciągu z kłącza Curcuma longaL., w którym do roztworu suspensyjnego PVC w tetrahydrofuranie, zawierającego od 3% do 15% PVC, wprowadza się od 0,05% do 1,5% wagowych, w przeliczeniu na masę rozpuszczonego polimeru, wyciągu z kłącza Curcuma longaL. oraz od 0,01% do 5% grafenu. Następnie uzyskuje się dyspersję nanonapełniacza w roztworze poli(chlorku winylu) przy pomocy ultradźwięków i odparowuje rozpuszczalnik znanymi metodami, finalnie otrzymując nanokompozyt PVC/GN w postaci folii. Sposób otrzymywania nanokompozytów według wynalazku zapewnia otrzymywanie nanokompozytów poli(chlorku winylu) z grafenem o bardzo dobrym rozproszeniu nanonapełniacza w osnowie polimeru. Dodatkowo, wydłużony czas stabilności dyspersji grafenu w roztworze PVC zapewnia możliwość jej przechowywania oraz transportowania pomiędzy poszczególnymi węzłami technologicznymi wytwarzania nanokompozytów PVC/GN.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube