Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Polimerowa membrana inkluzyjna oraz sposób jej otrzymywania

autorzy: dr inż. Katarzyna Witt dr Elżbieta Radzymińska-Lenarcik Krystian Eitner Włodzimierz Urbaniak

Wynalazek dotyczy polimerowej membrany inkluzyjnej oraz sposobu jej otrzymywania. Membrana charakteryzuje się silnymi właściwościami sorpcyjnymi. Może być stosowana do wiązania jonów metali. Membranę stanowi polichlorek winylu modyfikowany grupami diketonowymi, w którym do 80% grup chlorowych jest podstawionych grupami β-diketonowymi, zawierający ewentualnie 20-60% wagowych, korzystnie 25-40% wag. plastyfikatora, zwłaszcza z grupy wyższych estrów organicznych. Sposób, w którym roztwór zawierający polimer wylewa się na płaszczyznę, po czym usuwa się rozpuszczalnik, polega na tym, że jako polimer stosuje się modyfikowany polichlorek winylu, w którym do 80% grup chlorowych jest podstawionych grupami β-diketonowymi, natomiast jako rozpuszczalnik - tetrahydrofuran, przy czym do roztworu polimeru dodaje się ewentualnie 20-60% wagowych, korzystnie 25-40% wag. plastyfikatora, zwłaszcza z grupy wyższych estrów organicznych.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube