Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób otrzymywania oleju ze zwiększoną zawartością tokoferoli z nasion komosy ryżowej

autorzy: dr inż. Grażyna Wejnerowska Katarzyna Przygoda

Sposób otrzymywania oleju ze zwiększoną zawartością tokoferoli z nasion komosy ryżowej, w którym przez zmielone nasiona wymieszane z wypełnieniem przepuszcza się w sposób ciągły ditlenek węgla w stanie nadkrytycznym o natężeniu 14 ÷ 15 l/h w czasie 50 - 180 min., a ekstrakcję prowadzi się w temperaturze 120 ÷ 130°C, przy ciśnieniu 18 ÷ 20 MPa.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube