Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Konstrukcja mieszalnika do mieszania materiałów ziarnistych z wibracyjnym układem napędowym zataczająco - śrubowym

autorzy: Marek Domoradzki dr inż. Joanna Szulc dr inż. Wojciech Poćwiardowski Jakub Korniluk

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób i przedstawione na rysunku urządzenie do mieszania materiału ziarnistego pracujące w układzie wibracyjnym zataczająco śrubowym. Zbiornik mieszalnika składa się z kilku sekcji z zamontowanymi stacjonarnymi mieszadłami, montowanymi jedna sekcja na drugiej. Wibracje powodują ruch obwodowy materiału ziarnistego, a stacjonarne mieszadła ruch pionowy i obwodowy do środka zbiornika. Urządzenie może pracować w sposób okresowy lub ciągły.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube