Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób odzyskiwania miedzi(II) z kwaśnych roztworów, zwłaszcza z roztworów odpadowych i potrawiennych

autorzy: mgr inż. Daria Bożejewicz dr inż. Katarzyna Witt Borys Ośmiałowski dr hab. Małgorzata Kaczorowska

Przedmiotem wynalazku jest sposób odzyskiwania miedzi(II) z kwaśnych roztworów, zwłaszcza z roztworów odpadowych i potrawiennych charakteryzuje się tym, że pH roztworu doprowadza się do wartości 5,8 alkalizując roztwór za pomocą amoniaku albo zakwaszając roztwór za pomocą kwasu azotowego(V), następnie do roztworu dodaje ekstrahent będący roztworem 2,6-bis(4-metoksybenzoilo)-diaminopirydyny w chloroformie, przy czym stosunek molowy roztworu ekstrahowanego do ekstrahentu wynosi od 1 : 100 do 1 : 1000, a tak uzyskaną mieszaninę ekstrahuje się przez 0,5 - 1,0 godziny, poprzez intensywne mieszanie w zakresie od 200 obr./min do 300 obr./min, w temperaturze od 20°C do 30°C, następnie w znany sposób oddziela się fazę wodną od fazy organicznej, a fazę organiczną zawierającą jony miedzi(II) poddaje się procesowi wydzielania tego jonu.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube