Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

System kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym P.431450

autorzy: Wieczorek Bartosz, Rybarczyk Dominik, Kubacki Arkadiusz

Przedmiotem wynalazku jest system kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym zwierający sterownik wózka połączony z napędem wózka i bezprzewodowo komunikujący się ze sterownikiem wózka kontroler sterujący odczytujący gest dłoni użytkownika.
Istotą wynalazku jest system kontroli gestem wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym zwierający sterownik wózka połączony z napędem wózka i bezprzewodowo komunikujący się ze sterownikiem wózka kontroler sterujący. Bezprzewodowy kontroler sterujący składa się z pary osadzanych rozłącznie na paliczkach czujników ugięcia typu rezystancyjnego lub tensonometrycznego. Czujniki te połączone są przewodowo ze sterownikiem kontrolera wyposażonym w autonomiczny układ zasilania oraz układ komunikacji bezprzewodowej. Nadto system kontroli według wynalazku posiada przycisk bezpieczeństwa umieszczony na manetce wózka i połączony z sterownikiem wózka, sterujący układem bezpieczeństwa, pozwalającym na kontrolowanie wózka za pomocą kontrolera wyłącznie w sytuacji kiedy układ jest zamknięty.
Wyjątkowo korzystnie para osadzanych rozłącznie na paliczkach palców czujników zawiera dwa pierścienie w formie nakładek umieszczanych na palcach dłoni, przy czym pierścienie połączone są czujnikiem a sterownik kontrolera umieszczonym jest na opasce nadgarstka. Wykorzystanie pierścieni pozwala na łatwy wybór dowolnych palców współpracujących z kontrolerem, co stwarza wyjątkowe korzyści w użytkowaniu kontrolera, gdyż nie jest on zależny od kształtu, wyboru (prawa/lewa) czy rozmiaru dłoni. W innym wariancie wynalazku para osadzanych rozłącznie na paliczkach palców czujników oraz sterownik kontrolera umieszczone są na rękawicy sterującej, przy czym czujniki ugięcia umieszczone są na palcach rękawicy a sterownik kontrolera w części nadgarstkowej, korzystanie wierzchniej.

Dostępność plus

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube