Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Uchwyt do napędu ciągowego wózka inwalidzkiego

autorzy: Wieczorek Bartosz, Warguła Łukasz, Kukla Mateusz

Istotą wynalazku jest uchwyt do napędu ciągowego wózka inwalidzkiego będący dodatkowym akcesorium użytkownika wózka. Uchwyt do napędu ciągowego wózka inwalidzkiego posiada ergonomiczny korpus ze stabilizatorem dłoni. Uchwyt wyposażony jest w płaskownik dociskowy i ruchomą dźwignię wyposażoną w krzywkę dociskową. Elementy te połączone są za pomocą sworznia co umożliwia wykonanie zacisku, którego jedna strona stanowi ręko-jeść trzymana w dłoni a druga strona zacisk zaciskający się na ciągach trwale połączonych z kołem napędowym wózka inwalidzkiego. Dźwignia jest napina-na przez sprężynę zamocowaną do korpusu kołkiem mocującym i podpieraną kołkiem podpierającym. Zapewnia to zwolnienie zacisku na ciągach od razu po zwolnieniu nacisku palców wywieranego na dźwignię.
Korzystnie stabilizatorem dłoni ergonomicznego korpusu posiada uchwyt kciuka, zaczepy opaski elastycznej do mocowania opaski elastycznej. Przewiduje się także, że opaska elastyczna może być wyposażona jest w regulator długości zapewniający ciasne przyleganie do palców kończyny górnej.
Korzystnym jest także kiedy krzywka dociskowa ma kształt ćwierć okręgu co pozwala na dopasowanie do różnych wymiarów geometrycznych ciągu.
Korzystnym jest aby krzywka dociskowa i płaskownik dociskowy
zakończone były powierzchnią radełkowaną.
Alternatywnie krzywka dociskowa i płaskownik dociskowy mogą być wykończone elastycznymi nakładkami zapewniającymi większą wartość współczynnika tarcia oraz lepsze odwzorowanie kształtu ciągu na powierzchniach krzywki dociskowej i płaskownika dociskowego podczas zaciskania przedmiotu wynalazku.
W celu skorzystania z wynalazku wymagane jest objęcie ergonomicznego korpus dłonią i ustabilizowanie jej pozycji. W korzystnym wariancie tak aby palce wskazujący, środkowy, serdeczny i mały znajdowały się wewnątrz opaski elastycznej a kciuk wewnątrz uchwytu kciuka. Długość opaski elastycznej powinna być tak dobrana aby przylegała ona ściśle do palców. Takie połączenie dłoni z przedmiotem wynalazku zapewnia jego stabilna pozycję nawet gdy nie jest on zaciśnięty na ciągach. Chcą wykorzystać wynalazek do przekazy-wania siły napędowej kończyny górnej na ciągi należy zacisnąć dłoń co spowoduje obrót dźwigni względem korpusu. Obrót dźwigni wywołany jest naciskiem na dźwignię wywołanym po przez palce, w szczególności wskazujący i środkowy. Obrót dźwigni spowoduje odkształcenie sprężyny oraz zmniejszanie się przerwy między elastyczną nakładką krzywki a ciągiem zamocowanym do koła napędowego. Po zaciśnięciu dłoni powstaje siła tarcia między ciągiem a elastyczną nakładą krzywki i elastyczną nakładką płaskownika. Powstała siła tarcia powodują trwałe
połączenie uchwytu z kołem ciągu. Aby rozłączyć uchwyt od ciągu należy rozprostować palce. Spowoduje to rozprężenie sprężyny zapierającej się o dźwignie. Efektem rozprężenia sprężyny jest ponowne powstanie przerwy miedzy krzywka dociskową a ciągiem co umożliwia przełożenie uchwytu w inne miejsce na ciągach.
Ergonomiczny uchwyt do napędu ciągowego wózka inwalidzkiego
umożliwia zmianę sposobu chwytania ciągów poprzez umieszczenie rękojeści uchwytu prostopadle do płaszczyzny koła napędowego wózka inwalidzkiego.

Dostępność plus

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube