Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Kompozyt ceramiczny na bazie dwuborku cyrkonu o właściwościach luminescencyjnych i sposób jego wytwarzania

autorzy: dr inż. Annamaria Naughton-Duszova, dr inż. Aleksandra Dubiel, dr inż. Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, mgr inż. Marcin Podsiadło

Wynalazek przedstawia sposób wytwarzania kompozytu ZrO2-Al2O3 o właściwościach luminescencyjnych. Fazę luminescencyjną stanowi drobnoziarnisty tlenek glinu Al2O3 implementowany jonami Cr3+ i Nd3+. Kompozyty te otrzymuje się z proszków metodą wspomaganego ciśnieniowo spiekania SPS (Spark Plasma Sintering). Otrzymany materiał ZrB2-Al2O3 jest odporny na działanie wysokich temperatur, ma bardzo dobre właściwości mechaniczne, a fazy wchodzące w jego skład wykazują wysoką odporność chemiczną. Jest to materiał nowej generacji przeznaczony do pracy w warunkach bardzo wysokich temperatur. Dzięki właściwościom luminescencyjnym umożliwia monitorowanie temperatury elementu wykonanego z tego materiału pozwalając jednocześnie zlokalizować miejsca przegrzania. Implementacja niezwykle czułych termometrów luminescencyjnych w materiałach ceramicznych stwarza możliwość analizy w czasie rzeczywistym rozkładu ciepła w tych materiałach. Opracowany kompozyt może być stosowany w środowisku agresywnym, ponadto na komponenty ochrony termicznej, a także jako bezstykowy termometr.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube