Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU USH PROGRAM BADAWCZO-WDROŻENIOWY W LATACH 2015 – 2021. ULTRASZYBKIE SYSTEMY HYBRYDOWE DO ZABEZPIECZANIA OBWODÓW PRĄDU STAŁEGO O DUŻYCH ENERGIACH MAGNETYCZNYCH. Dwie rodziny: DCSS oraz DCU-HM.

autorzy: Konsorcjum KAE PŁ (Lider) z firmą ZAE Woltan (Partner)

Ultraszybki DCSS będzie w wymaganych warunkach zastępował gałąź A-B-C. Cechy i zasady montażu będą takie same, ale będą miały
nową jakość techniczną, która uprości budowę MSS przy jednoczesnej poprawie właściwości i parametrów łączaniowych. DCSS musi być
redundantny i niespolaryzowany.
DCSS jest zbudowany z dwóch hybrydowych (próżniowo-półprzewodnikowych) jednobiegunowych DCS, A i B (Rys. 1), każdy z wymuszoną
lub naturalną komutacją. Uproszczenie MSS będzie obejmowało:
➢ eliminację gałęzi z kondensatorem SC,
➢ eliminację trójfazowych wyłączników prądu zmiennego,
➢ eliminację trzech równoległych gałęzi MSS (w tym rezystorów wyrównujących).
Konieczne jest jak najszybsze wyłączenie DC. Szybkie załączanie nie jest konieczne. Podobne wymagania są spełnione dla bardzo szybkich
wyłączników trakcyjnych prądu stałego (patrz dane rodziny DCU-HM). Każdy system DCS musi być wyposażony w rozwiązania podobne do
stosowanych w DCU-HM. Inne wyłączniki DC nie mają tak dużych prędkości wyłączania.
Każdy system DCS wyłącza prąd ultraszybko za pomocą hybrydowego, próżniowo-tyrystorowego obwodu z komutacją wymuszoną (DCSv.1)
lub próżniowo-tranzystorowego obwodu z komutacją naturalną (DCSv.2).
►Komutacja wymuszona polega na doprowadzeniu prądu stałego do zera w komorze próżniowej za pomocą impulsu przeciwprądu z
dodatkowego zasobnika energii uruchamianego przez moduł tyrystorowy.
►Komutacja naturalna jest spowodowana różnicą pomiędzy napięciem łuku dyfuzyjnego w komorze próżniowej a napięciem przewodzenia
dołączonego równolegle modułu tranzystorów, załączanego na krótki czas.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube