Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Skuteczne zdziwienie. Zamieniam się w słuch, czyli opowieści dźwiękiem malowane. Książka obrazkowa.

autorzy: Monika Wiśniewska-Kin Marta Ignerska

Publikacja stanowi element pakietu materiałów przygotowanych w ramach projektu „Skuteczne zdziwienie”. W książce obrazkowej o imponujących rozmiarach (305×420 mm) dominują obrazy, a krótki, zazwyczaj rymowany tekst uwalnia skojarzenia wokół dźwięków. Książka traktowana jest jako „zadanie skierowane do czytelnika”. Dziecko nie tylko ogląda ją i „czyta”, ale też buduje następstwo zdarzeń wokół 22 dźwięków, które śnią, marzą, przeżywają i odczuwają. Zaprojektowane puste strony czekają na projekty dziecka, które staje się autorem dalszego ciągu historii o dźwiękach.„Książka ta jest elementem cyklu opartego na holistycznym podejściu do nauki czytania. W jej ujęciu dźwięki wpisują się w doświadczanie codzienności i niecodzienną wyobraźnię dzieci, a dźwięki odpowiadające literom nie są oderwane od życia, ale stanowią element historii i potencjał dla opowieści o przygodach. Nauka czytania traci w ten sposób formalny charakter, przestaje też być redukowana do na wpół pamięciowego, ćwiczeniowego opanowywania uproszczonych, płytkich treściowo tekstów. Czytanie dziecięce zaczyna być rodzajem ekspresji i artystycznego wyrazu.

Rdzeniem książki jest znakomity materiał wizualny, pełen niezwykłych skojarzeń plastycznych i obrazowych, bogaty, niebanalny. Sprzyja to dziecięcej twórczości, angażuje emocje i fantazję, pobudza myślenie.”

prof. Dorota Klus-Stańska

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube