Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Diagramy kołowe z literami i gestami

autorzy: Weronika Kisiel

Diagramy stanowią element pakietu materiałów przygotowanych w ramach projektu „Skuteczne zdziwienie”. Okrągłe plansze podzielone na 11 pól. Pola z literami opisane są literami konturowymi z zaznaczonym punktem wejścia i kierunkiem ich kreślenia. Pola z gestami zawierają ilustracje prezentujące gesty, które wywołują głoski. W zestawie znajdują się dwa diagramy z innymi ilustracjami.

Dzięki planszom do gier/zabaw można wprowadzić element losowości. W zestawie znajdują się dwa diagramy opisane innymi literami. Z diagramów można korzystać podczas pracy indywidualnej jak i grupowej. Plansze wzbogacone zostały wyjątkowym rewersem zaprojektowanym przez Martę Ignerską.***

Projekt „Skuteczne zdziwienie – wyzwalająca myślenie nauka czytania i pisania” to unikatowa propozycja nauki czytania, łącząca elementy aktywizacji poznawczej, emocjonalnej i motorycznej. Został oparty na rozległym doświadczeniu praktycznym i badawczym w pracy z dziećmi oraz na testach poprzedzających wdrożenie. Autorka do swego modelu nauki czytania wykorzystuje wnioski płynące z najnowszych osiągnięć psychologii, kognitywistyki i pedagogiki. Model ten przełamuje dotychczasowe sposoby realizacji nauki czytania w ramach tradycyjnych działań szkolnych. Autorka nie tylko dokonuje połączenia stosowanych dotąd podejść do początkowej nauki czytania – skoncentrowanych bądź na głosce, bądź na sylabie – lecz także wykracza poza skupione wyłącznie na stronie językowej myślenie o tej kompetencji. Projekt zakłada rozwijanie dziecięcego myślenia i umiejętności czytania poprzez pracę z tekstem i obrazem. W konsekwencji odbiorca otrzymuje rozbudowany pakiet starannie przemyślanych i dobranych materiałów do wykorzystania w praktyce przedszkolnej i szkolnej.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube