Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii akumulatorów - BATWINCH

autorzy: Dariusz Czerniak Krzysztof Kulesza Arkadiusz Sobolewski Sebastian Janas Marek Kalita Maciej Schinohl Bartłomiej Schinohl Wojciech Riemel

Istotą rozwiązania jest innowacyjne rozwiązania wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii ogniw litowych, przeznaczonej do zabudowy na dowolnym podwoziu pojazdu. Cechą wyróżniającą maszynę na tle rozwiązań światowych jest możliwość rekuperacji energii podczas rozwijania lin na linię startu. Współcześnie produkowane rozwiązania wyciągarek szybowcowych nie posiadają takiej funkcjonalności. Wyciągarka zabudowana na podwoziu samochodowym zapewnia pełną mobilność maszyny po drogach publicznych, co również stanowi przewagę nad obecnie produkowanymi modelami. Energooszczędny układ napędowy w czasie pracy maszyny nie emituje do atmosfery substancji toksycznych. W rozwiązaniu wyeliminowano również uciążliwość związaną z hałasem oraz wysoką temperaturą. Nowością w skali świata jest zdalny system startowania szybowców współpracujący z bezprzewodowym czujnikiem siły zlokalizowanym przy zaczepie szybowca. Innowacyjne w skali Polski rozwiązanie pomiaru siły, w odróżnieniu od obecnie stosowanych układów bazujących na pomiarze momentu na wale napędowym, nie jest obarczone błędem wynikającym z elastyczności liny rozpiętej na całej długości pola wzlotów. Najważniejszą właściwością wyciągarki jest możliwość wykonywania płynnych, powtarzalnych startów szybowców z równomiernym ciągiem, dostosowanym do typu szybowca i panujących warunków atmosferycznych. System sterowania uniezależnia przebieg startu od subiektywizmu operatora, w zdecydowany sposób podnosząc bezpieczeństwo pilota. Parametry techniczne pierwszej w Polsce całkowicie elektrycznej wyciągarki szybowcowej plasują ją wśród najmocniejszych i najnowocześniejszych maszyn tego typu na świecie, umożliwiając start, do strefy pilotażu powyżej 600 metrów, ciężkich dwuosobowych szybowców szkoleniowych i wyczynowych. Rozwiązanie charakteryzuje się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne poprzez: zastosowanie energooszczędnego napędu akumulatorowego, eliminację emisji do atmosfery substancji toksycznych, w tym CO, NC oraz NOx, zmniejszenie poziomu emitowanego hałasu oraz wyeliminowanie zagrożenia skażenia środowiska naturalnego olejami napędowymi i hydraulicznymi powszechnie stosowanymi w wyciągarkach z napędem spalinowym. Wszystkie wyżej wymienione cechy i funkcjonalności świadczą o oryginalności przedmiotowego rozwiązania jak również o jego aspektach innowacyjnych, podwyższających bezpieczeństwo i efek-tywność realizacji startów szybowców. O oryginalności zastosowanych w wyciągarce rozwiązań technicznych świadczy między innymi zgłoszony do ochrony patentowej „Układ selektywnego załączania bębnów linowych wyciągarki szybowcowej”.

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube