Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Piasek/kruszywo ograniczające zarastanie biologiczne do spoinowania kostki brukowej

autorzy: dr Artur Miros, dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. dr hab. inż. Wiesław Kozioł, mgr inż. Katarzyna Biel

Przedmiotem wynalazku jest piasek/kruszywo przeznczone do wypełniania spoin w nawierzchniach zewnętrznych znajdujące zastosowanie w budownictwie do zabezpieczenia przed zarastaniem biologicznym w nawierzchniach, a zwłaszcza w nawierzchniach wykonywanych z płyt lub kostek i elementów brukowych. W stanie techniki znane są środki zabezpieczające stosowane w budownictwie z wykorzystaniem których ogranicza się wpływ czynników biologicznych, takich jak mchy i porosty, na wybrane powierzchnie. W szczególności takie środki zabezpieczające mają postać gotowych roztworów w formie farb nanoszonych jako dodatkowa powłoka albo też domieszek stosowanych podczas wytwarzania materiałów budowlanych. Ponadto do zwalczania wybranych roślin i grzybów znane są związki chemiczne, zwłaszcza herbicydy i fungicydy. Celem wynalazków jest rozwiązanie problemu technicznego polegającego na zarastaniu spoin w nawierzchniach wykonanych z płyt lub z kostek i elementów brukowych, co jest uciążliwe dla użytkowników i nie jest skutecznie rozwiązywane przez nanoszenie środków zabezpieczających przed rozwojem roślin i grzybów na zewnętrzną powierzchnię spoin. Istota wynalazku polega na tym, że zawiera impregnat składający się z roztworu wodnego z dodatkiem środka hydrofobowego, oraz nanocząsteczek (nanocynku oraz nanomiedzi). Podstawową zaletą wynalazku jest skuteczne zapobieganie zarastaniu biologicznemu spoin w nawierzchniach zewnętrznych już przy najniższych stężeniach masowych środka hydrofobowego oraz nanocynku i nanomiedzi, zwłaszcza przy zastosowaniu impregnatu do kruszywa jeszcze przed etapem wypełniania szczelin w nawierzchni z płyt lub kostek brukowych. Dodatkową zaletą wynalazku jest skuteczne zapobieganie zarastaniu biologicznemu w całej objętości spoiny, a nie tylko w górnej, zewnętrznej warstwie materiału spoinującego. Zalety wynalazków są osiągane poprzez zastosowanie w nich środka hydrofobowego, który utrudnia penetrację wody przez ziarna kruszywa, zmniejsza jego nasiąkliwość i skraca czas ekspozycji kruszywa na wodę, a tym samym znacznie skraca się czas utrzymywania warunków sprzyjających zarastaniu biologicznemu. Co więcej środek hydrofobowy powoduje, że piasek/kruszywo szybciej wysycha, a jednocześnie stanowi ochronę dla nanozwiązków metali przed wymywaniem, zwiększając trwałość zabezpieczenia przed zarastaniem biologicznym. Natomiast głównymi czynnikami, zawartymi w impregnacie do piasku/kruszywa oraz na całej powierzchni samego piasku/kruszywa, utrudniającymi rozwój między innymi grzybów, porostów, mchu, czy chwastów, a więc zapobiegającymi zarastaniu biologicznemu są nanometale – nanocynk i nanomiedź, przy czym w tym samym celu może być wykorzystywane nanosrebro. Sam piasek/kruszywo z zewnętrzną powłoką zawierającą mieszaninę środka hydrofobowego oraz nanomiedzi oraz nanocynku jest produktem gotowym do zastosowania przy wypełnianiu spoin, co jest jego kolejną zaletą. Szczególnie łatwo jest wtedy osiągnąć zabezpieczenie przed zarastaniem biologicznym w całej objętości spoiny pomiędzy płytami, bądź kostką brukową. Można też dzięki temu uniknąć czasochłonnego zabezpieczania zewnętrznej warstwy spoiny. Pozwala to także na ograniczenie ryzyka związanego z możliwością odbarwień powierzchni z płyt lub z kostki brukowej przy nanoszeniu na spoiny przykładowo środków chwastobójczych.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

Special award of World Invention Intellectual Property Association WIIPA

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube