Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjny (eco)materiał do zastosowania w rolnictwie i przemyśle spożywczym opakowaniowym

autorzy: Agnieszka Richert, Grażyna B. Dąbrowska

Wynalazkiem jest folia zawierająca, dziegieć, substancję o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych. Jest to nowy materiał wytworzony na bazie polilaktydu o walorach ekologicznych i ekonomicznych. Produkt posiada właściwości chroniące rośliny uprawne przed patogenami. Dzięki temu zapewnia mniejsze zużycie środków ochrony roślin. Dodatkowo (eco)folia po zakończonym czasie użytkowania szybciej ulega procesowi biodegradacji (o około 20 %) w porównaniu z foliami biodegradowalnych nie zawierającymi dziegciu.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube