Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Filament do drukarek 3D pozyskany z plastikowych butelek

autorzy: Marcel Gorczyca

Pomoc dydaktyczna będąca głównym elementem wykonywanej pracy konkursowej to urządzenie pozwalające na przekształcenie rozdrobnionych plastikowych butelek w filament do drukarek 3D. Pomysł powstał po przeanalizowaniu ilości odpadów w formie plastiku, który mógłby zostać wykorzystany ponownie odciążając tym samym środowisko. Aby uświadomić osobom w młodym wieku jak ważny i przydatny jest recykling, została opracowana pomoc szkolna, która edukuje i uświadamia co można zrobić ze zwykłej plastikowej butelki. Projektowana pomoc dydaktyczna działa w oparciu o podgrzanie rozdrobnionych plastikowych butelek w celu ich zmięknięcia (przemiany z ciała stałego w plastyczną masę). Następnie masa jest wytłoczona przez dyszę o średnicy takiej jaką musi mieć filament, aby drukarki 3D mogły go obsługiwać. Odbywa się to za pomocą ślimaka napędzanego przez silnik. Na końcu płynny materiał jest chłodzony, aby z powrotem zamienić się w ciało stałe.

Poster

Młodzi wynalazcy

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube