Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zastosowanie medyczne kompozytu antybakteryjnego w materiałach opatrunkowych zwłaszcza do profilaktyki lub leczenia miejscowych zakażeń

autorzy: Dorota Kowalczuk, Agata Gładysz, Grażyna Ginalska, Małgorzata Miazga Karska, Barbara Rajtar, Malgorzata Polz-Dacewicz, Rafał Pietras

Medical use of an antibacterial composite in dressing materials, especially for the prevention or treatment of local infections

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube