Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowo zsyntetyzowane związki o działaniu nicieniobójczym i przeciwpasożytniczym

autorzy: Anna Bogucka-Kocka, Monika Wujec, Przemysław Kołodziej, Agata Paneth

Przedmiotem wynalazku są nowo syntetyzowane związki, pochodne 1,2,4-triazolu i ich zastosowanie w terapii chorób wywołanych przez nicienie. Związki wykazują silne działanie nicieniobójcze (Nematoda sp. Rhabditis sp.) i brak znaczącej cytotoksyczności wobec prawidłowych tkanek ludzkich (linia prawidłowych fibroblastów WS1). Nowe związki wykazują działanie nicieniobójcze - mogą być zatem wykorzystane do produkcji nowych leków na choroby pasożytnicze wywoływane przez Nematoda u ludzi i zwierząt. Aktywność nicieniobójcza związków będących przedmiotem wynalazku jest znacznie wyższa niż aktywność obecnie stosowanego mebendazolu. Związki te mogą być stosowane w zwalczaniu nicieni glebowych, szkodników upraw.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube