Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Mobilny przemysłowy magazyn energii Vehicle-to-Grid (V2G) z użyciem innowacyjnej Elektrycznej Lokomotywy Akumulatorowej

autorzy: Twórcy: Wojciech Zieleźny, Szymon Kupczak, Łukasz Filar, Rafał Setlak Członkowie zespołu badawczego: Paweł Lasek, Rafał Setlak

Mobilny przemysłowy magazyn energii Vehicle-to-Grid (V2G) to rozwiązanie obsługująca rodzinę pojazdów elektrycznych (u wnioskodawcy na bazie lokomotywy akumulatorowej Electra lub pojazdów EV zbudowanych na bazie modułu napędowego Electry, w tym pojazdów na kołach ogumionych) wykorzystujących wymienną przynajmniej jedną baterię/kasetę akumulatorów oraz stanowisko do szybkiej wymiany baterii. Mobilny magazyn energii może współpracować z siecią energetyczną, ogniwami PV lub innymi magazynami energii (np. biogazownie rolnicze). Magazyn energii V2G z przynajmniej jednym pojazdem (u nas Electrą, która posiada łatwo dzieloną i wymienną częściowo baterię akumulatorów) stanowi uniwersalny i skalowalny mobilny system dzięki któremu można świadczyć jednocześnie usługi transportowe i różne warianty bilansowania energii dla przedsiębiorców/rolników. Przykładowe konfiguracje pracy/warianty bilansowania energii: • jeden pojazd EV np. w parku rozrywki czy na terenie przedsiębiorstwa (także w gospodarstwie rolniczym) realizuje przewozy ludzi/towarów/plonów a dodatkowa bateria (jedna lub więcej w zależności od bilansu energii i wskaźników finansowych) w tym samym czasie jest używana do magazynowania/sprzedaży energii i usługi bilansowania energii np. z PV w przedsiębiorstwie/gospodarstwie rolniczym. Taki system wymaga jednego pojazdu, jednego stołu przeładunkowego i kilku baterii (mogą być o różnych pojemnościach). • jeden pojazd EV np. w parku rozrywki czy na terenie przedsiębiorstwa/gospodarstwa rolniczego realizuje przewozy ludzi/towarów/plonów i w pewnej chwili oddaje część swojej baterii (za pomocą stołu przeładowczego ) do budynku/oddziału firmy/gospodarstwa gdzie przewidywane jest zwiększone zapotrzebowanie na energię bez poboru jej z sieci energetycznej. W ten sposób pojazd EV realizuje nadal pracę przewozową (na krótszym dystansie) a druga część baterii w tym samym czasie jest używana do wewnątrzzakładowej/w gospodarstwie usługi bilansowania energii. Taki system wymaga jednego pojazdu EV, jednego stołu przeładunkowego i jednej baterii. • jeden pojazd EV wykorzystuje np. połowę pakietu baterii (np. ze względu na przewidywaną mniejszą prace przewozową w danym dniu/okresie czasu) a druga cześć baterii jest za pomocą stołu przeładowczego wyjęta i jest używana do magazynowania/sprzedaży energii i usługi bilansowania energii np. z PV w przedsiębiorstwie/gospodarstwie. Taki system wymaga jednego pojazdu EV, jednego stołu przeładunkowego i jednej baterii. • dwa (lub więcej) pojazdów EV z czego jeden posiada zestaw baterii a drugi pojazd czeka bez baterii na określoną chwilę kiedy przejmie za pomocą stołu przeładowczego np. połowę baterii i rozpocznie swoją pracę. Taki system wymaga kilku pojazdów EV, jednego stołu przeładunkowego i jednej baterii. • jeden pojazd EV i jedna inna maszyna/urządzenie bateryjne zasilane akumulatorowo wymieniają się za pomocą stołu przeładowczego w trakcie pracy zestawem lub częścią baterii w zależności od chwilowego zapotrzebowania na energię. System, który można dołączyć do sieci energetycznej, do paneli PV, innych zasobników energii w zakładzie/gospodarstwie zawiera kluczowe komponenty: • pojazd elektryczny (u nas obecnie akumulatorowa lokomotywa Electra, lub inne pojazdy zbudowane na bazie modułu napędowego Electry) z systemem wymiany baterii (Battery Swapping) i opatentowanym systemem szybkiego i wielokrotnego układu zmiany rozstawu kół (dla różnych zastosowań i różnych klientów) to produkt, który pozwala UiK S.A przechodzić wzorcowy dla Śląska proces transformacji firmy stworzonej w roku 2005 od producenta dla „czarnego przemysłu” (wtedy klientem była jedna branża: górnicza) do przemysłu zielonego, sektora bilansowania energii przedsiębiorstw w mobilnych i stacjonarnych zasobnikach energii, branży turystycznej, działalności kulturalnej oraz transportowej intermodalnej • Stół przeładowczy do szybkiego i bezpiecznego podejmowania z pojazdu całej lub części baterii pojazdu elektrycznego by można było realizować różne warianty współpracy pojazdów z pojazdami/maszynami/siecią energetyczną/siecią zakładową. • Układ ładowania baterii akumulatorów bezpośrednio z sieci AC • Lokalne źródło energii OZE, np. panele PV, biogazownia, wiatrak.

Transport / Logistyka

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube