Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

THE DEVICE OF MIXING CEMENT SLUTTY

autorzy: Cheng Chin-Hsiang

A cement stirring device, a bubble feeding device and a driving device are arranged in a stirring tank for vertical stirring action, and uniformly agitating a foam body and a cement slurry in the stirring tank to form a foam by stirring. The cement slurry and the foam supply device have a first valve body and a second valve body. The first valve body can deliver a high-pressure gas to a storage container of the bubble supply device, and the second valve body can be used to store the storage material. The bubble body is transported, and the second valve system is provided with a control switch for timely and quantitatively conveying the bubble body to the storage container. It can achieve the purpose of providing a foaming cement slurry mixing system which stirs the foamed cement slurry raw material by vertical stirring, and can supply the foamed cement raw material regularly and quantitatively.

Przemysł

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube