Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Dynamic Artificial halochamber with autoregulation and multiple uses

autorzy: Ioan Gabriel SANDU, Ion SANDU, Andrei-Victor SANDU, Kamel EARAR, Viorica VASILACHE, Cătălina – Mihaela ŞTIRBU, Radu Adrian CRIȘAN DABIJA, Marin CHIRAZI, Alina VLĂDESCU, Mihai Cosmin COTRUȚ

The invention relates to a dynamic, autoregulating and multiple use artificial halochamber which allows the generation of saline aerosols for the prevention and treatment of cardio-respiratory and osteo-muscular, psychomotor disorders, as well as for improving the physical performance of children, the elderly and people working in high-stress and athletes performance.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube