Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

BioCargo - urządzenie do analizy i transportu próbek biologicznych

autorzy: Dr Marcin Głodniok, dr inż. Jan Bondaruk

Urządzenie BioCargo służy do analizy i transportu próbek biologicznych. Po pobraniu w terenie próbki (wody, ścieków, gleby), umożliwia ono wykonanie na miejscu testu toksyczności, analizy respirometrycznej i testu optymalizacyjnego, a następnie – w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – dostarczenie jej do analizy laboratoryjnej, w stanie niezmienionym od momentu pobrania. Urządzenie zapewnia utrzymanie stabilnych warunków tlenowych i temperaturowych oraz precyzyjną kontrolę stanu fizjologicznego i całkowite bezpieczeństwo próbek podczas transportu. Podstawowym przeznaczeniem urządzenia BioCargo jest utrzymanie odpowiedniej jakości ścieków oczyszczanych przez biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz analiza stanu fizjologicznego osadu czynnego i ocena toksyczności ścieków, a także wstępna diagnostyka podczas uruchomienia, serwisu i napraw w tych obiektach. Regularne badania wpływu ścieków na stan osadu czynnego umożliwiają optymalizację pracy oczyszczalni oraz stałą kontrolę bezpieczeństwa osadu czynnego i ochronę przed potencjalnym, negatywnym oddziaływaniem ścieków na środowisko gruntowo-wodne.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube