Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko

autorzy: dr hab. Aleksandra Kolano Burian, dr Roman Kolano, mgr inż. Marek Hreczka, mgr inż. Przemysław Zackiewicz, mgr inż. Marcin Polak, dr inż. Marcin Karpiński, dr hab. Łukasz Hawełek and mgr inż. Magdalena Steczkowska-Kempka

Opracowana technologia ma na celu poprawę żywotności maszyn i urządzeń energetycznych poprzez eliminowanie negatywnych skutków występowania wyższych harmonicznych oraz redukcję hałasu, mając na uwadze możliwość magazynowania energii, poprawy jej jakości i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dławiki stosowane w obwodach elektroenergetycznych, w których występuje szerokie spektrum harmonicznych napięcia i prądu, są elementami o dużych i trudnych do ograniczenia stratach mocy. Z uwagi na fakt, że energia zwracana do sieci przepływa przez dławiki, niezwykle ważne jest zmniejszenie strat, ich wymiarów i masy przy wymaganej indukcyjności i parametrach nominalnych. Znaczne zmniejszenie strat mocy w dławikach jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych, FINEMET - miękkich magnetycznych materiałów nanokrystalicznych, które charakteryzują się stromą charakterystyką magnesowania B = f (H) i niskimi stratami mocy w rdzeniu. Intensywność strat podstawowych w rdzeniu dławika zależy od amplitudy i częstotliwości prądów harmonicznych oraz maksymalnej gęstości strumienia magnetycznego w rdzeniu. Straty prądu wirowego silnie zależą od grubości arkuszy magnetycznych i kierunku gęstości strumienia magnetycznego w rdzeniu. Wdrożenie rdzeni dławików wykonanych z nanokrystalicznych taśm FeSiBNbCu skonsolidowanych w postaci bloków zamiast stalowego rdzenia FeSi3 spowoduje znaczne zmniejszenie strat mocy w dławiku. W przypadku dławików z rdzeniami wieloprzerwowymi do zastosowań o małej, średniej i wysokiej częstotliwości zastosowanie rdzeni nanokrystalicznych poprawi parametry techniczne i ekonomiczne. W rdzeniach dławików stosowane są nieciągłości w postaci słupowej poprzecznej szczeliny powietrznej. Nisko-stratne dławiki z rdzeniami wieloszczelinowymi wykonanymi z nowoczesnych materiałów magnetycznych nanokrystalicznych z przekładkami magnetycznymi umieszczonymi w szczelinach, są przeznaczone do zastosowania w wielu aplikacjach w obszarze energetyki.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube