Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Photocurable polymer resins for the fabrication of polymer nanocomposites using 3D-VAT printing technology

autorzy: Photocurable polymer resins for the fabrication of polymer nanocomposites using 3D-VAT printing technology

Leaflet - Ortyl 3D printed nanocomposites

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube