Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjny system druku 3D w zawiesinach żeli usg i innych substancjach transparentnych, bazujący na monomerach katalizowanych promieniami UV

autorzy: mgr Zbigniew Szczepański; dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni; mgr inż. Jakub Lewandowski; mgr inż. Joanna Nowak

Technologie druku aktualnie dostępne na rynku, jak SLA czy PolyJet są problematyczne w kwestii usuwania podpór podczas oczyszczania wydruku. Jest to ważne zwłaszcza przy druku skomplikowanych, niewielkich, ażurowych elementów. Proponowane rozwiązanie charakteryzuje się tzw. podporą miękką, łatwą do usunięcia, w postaci zawiesiny np. powszechnie dostępnego żelu USG. Podstawę systemu drukującego stanowi sterowana numerycznie drukarka ze zmiennym polem roboczym, w której stosowane są komory bazowe wypełniane zawiesiną żelową, a następnie umieszczany jest w kontrolowanym procesie monomer. Jednolita struktura wydruku 3D uzyskiwana jest po odpowiednio długim czasie ekspozycji na promieniowanie UV, co wpływa również na twardość/sprężystość wynikowego polimeru. Metoda pozwala odwzorowywać precyzyjnie skomplikowane i delikatne struktury, jak np. fragmenty anatomiczne (naczynia krwionośne),a zastosowane materiały są biokompatybilne i mogą być wykorzystywane do zastosowań medycznych. Zalety proponowanej metody to: - eliminacja uciążliwego systemu podporowania poprzez zastosowanie tzw. podpory miękkiej, - możliwość szybkiego i niskobudżetowego wydruku delikatnych i skomplikowanych struktur, - wykorzystanie materiałów niedrogich, ogólnodostępnych i bezpiecznych chemicznie, jak żele USG lub hydrożele, - eliminacja udziału wysokoenergetycznych źródeł podczas wydruku oraz późniejszego utwardzania, - wykorzystanie monomeru, oraz kataliza promieniami UV w procesie utwardzania, - duża precyzja, możliwość odwzorowania niewielkich i delikatnych kształtów. Innowacyjny system druku 3D przeznaczony jest do tworzenia ażurowych struktur (w tym porowatych), o skomplikowanej geometrii, utrudniającej druk innymi metodami wykorzystującymi klasyczne podporowanie. Druk z prezentowanej metody może być stosowany do tworzenia oraz wizualizacji obiektów medycznych, technicznych, artystycznych i innych. Gładka powierzchnia wydruku, uzyskiwana bezpośrednio po druku 3D może znaleźć szerokie zastosowanie w technice, medycynie i przemyśle.

Poster

Przemysł

Nagroda

Special award of Polish Patent Office

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube