Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjne, zautomatyzowane, mobilne stanowisko do skanowania 3D ludzi i innych obiektów zorientowanych pionowo (równolegle do osi skanowania)

autorzy: mgr Zbigniew Szczepański; dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni; mgr inż. Jakub Lewandowski; mgr inż. Joanna Nowak

Główną ideą było stworzenie autonomicznego systemu skanu 3D przeznaczonego głównie do skanowania ludzi i obiektów mieszczących się w polu roboczym skanera. System skanujący ma zapewnić dobre odwzorowanie skanowanego obiektu, a także łatwość obsługi, również dla osób nieprzeszkolonych. Przedmiot wynalazku stanowi system/instalacja, w której działaniu biorą udział dwa odrębne układy napędowe: 1) obrotowy stolik (możliwość swobodnego obracania obiektu skanowanego - większa precyzja uzyskiwanego odwzorowania), 2) ruchoma głowica skanująca (przemieszczająca się wzdłuż prowadnicy w górę i w dół). W ramach rozbudowy prototypu przewidziane jest zastosowanie, co najmniej dwóch typów głowic skanujących (siatki punktów oraz kamer do fotogrametrii). Zaletą proponowanego rozwiązania jest: - mobilność oraz niewielkie rozmiary stanowiska do skanowania, (dotychczas stosowano wielkogabarytowe instalacje stacjonarne), - ograniczenie liczby głowic skanujących do jednej, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej precyzji odwzorowania geometrii skanowanego obiektu, - pełna automatyzacja skanu, bez negatywnego wpływu na efekt końcowy (istotne zwłaszcza podczas skanów osób), - transfer danych geometrycznych, w tym strukturalnych 3D, bezpośrednio do komputera, - dalsza obróbka pozyskanej geometrii możliwa z wykorzystaniem ogólnodostępnego software’u. System skanera 3D przeznaczony jest głównie do skanowania ludzi i ma stanowić podstawowe narzędzie dla pozyskiwania zewnętrznej geometrii 3D całego człowieka lub wybranych części ciała. Stosując inżynierię odwrotną bazującą na lustrzanym odbiciu, możliwym staje się odtworzenie geometrii brakującej i stworzenie przykładowo protezy. System może również skanować obiekty nieożywione, techniczne, prototypowe, artystyczne itp.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube