Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Egzoszkielet na rękę

autorzy: dr hab. inż. Izabela Rojek prof. UKW; mgr inż. Jakub Kopowski; dr inż. Dariusz Mikołajewski prof. UKW; dr hab. inż. Marek Macko prof. UKW.

Egzoszkielet (szkielet zewnętrzny, ang. exoskeleton) to urządzenie zakładane na ciało lub część ciała, wspomagające wykonanie ruchu przez jego użytkownika w sposób pasywny (ułatwiając ruch poprzez częściowe odciążenie i wsparcie ruchu za pomocą gum, sprężyn) lub w sposób aktywny (ułatwiając ruch za pomocą siłowników itp.). Proponowane rozwiązanie stanowi realizację jednego z największych wyzwań, jakim jest opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu na rękę, wspierającego przede wszystkim palce i ich możliwości manipulacyjne – jedno z najprecyzyjniejszych i najbardziej wszechstronnych narzędzi, jakim dysponuje człowiek. Z ww. względów każdy deficyt w tym obszarze obniża jakość życia związaną ze zdrowiem. Celem jest wsparcie rehabilitacji oraz samodzielnego funkcjonowania pacjenta w normalnych warunkach domowych. Nie zawsze jest możliwość osiągnięcia pełnej sprawności, a tylko maksymalnej dostępnej. Urządzenie może wymagać modyfikacji w miarę zmian stanu funkcjonalnego pacjenta. Nabycie biegłości przez użytkownika wymaga przejścia przez procedurę treningu funkcjonalnego, połączoną z dostrajaniem mechanizmu egzoszkieletu na rękę. Zaopatrzenie w egzoszkielet może dotyczyć zarówno jednej ręki, jak obu, przy czym ich deficyty funkcjonalne i stopień wsparcia nie muszą być jednakowe. Sprawność funkcjonalna ręki podlega zmianom w czasie procesu samozdrowienia oraz zdrowienia stymulowanego rehabilitacją. Przewagi techniczne: - poprawa możliwości ruchowych pacjenta, w sposób zbliżony do naturalnej mobilności człowieka, - wsparcie wszystkich chwytów: hakowego, cylindrycznego, szczypcowego, trójpunktowego, obustronnego i oburęcznego, - zachowanie chwytu czteropunktowego polegającego na obejmowaniu przedmiotu trzema palcami z jednoczesnym oparciem na wewnętrznej powierzchni dłoni, - wsparcie zachowania normalnych odruchów, - zindywidualizowany dobór parametrów z wykorzystaniem pomiarów w skali 3D, - niskie koszty produkcji. Wynalazek rozwija technologie medyczne w nieinwazyjnej terapii, rehabilitacji i opiece.

Poster

Dostępność plus

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube