Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia wytwarzania wysokiej jakości sferycznych proszków z metali wysokotopliwych

autorzy: Adriana Wrona Marcin Lis Jacek Mazur Mieczysław Woch Marian Czepelak

Proszki sferyczne dostosowane są do potrzeb procesów produkcyjnych takich jak np. techniki przyrostowe (druku 3D) lub wtryskowe formowanie metali (MIM). Proszki sferyczne wykorzystywane w procesie formowania wtryskowego (MIM), ułatwiają wytworzenie jednorodnej mieszaniny z materiałem lepiszcza. Dodatkowo możliwie jest wytworzenie elementów o dużej dokładności wymiarowej dzięki małemu skurczowi sferycznego proszku. Proszki sferyczne materiałów wysokotopliwych używane są również w technikach natryskiwania cieplnego, do których wymagany jest materiał o dobrych właściwościach fizyko-chemicznych oraz o morfologii sferycznej. Proces sferoidyzacji plazmowej proszków metali polega na wprowadzeniu w obszar plazmy (temperatura rzędu kilku tysięcy stopni) proszku o nieregularnych ziarnach, które ulegają stopieniu a opuszczając ten obszar krzepną zachowując kształt kulisty. Jedną z zalet techniki plazmowej jest możliwość wykorzystania jej do przetwarzania proszków metali wysokotopliwych. Ze względu na wysoką temperaturę topnienia (Mo – 2 623°C, W – 3 422°C, Re – 3 186°C) sferoidyzacja tego typu materiałów jest ograniczona lub niemożliwa do wykonania innymi metodami. Dzięki zastosowaniu plazmy argonowo-wodorowej możliwe jest uzyskanie proszku o wysokiej czystości oraz pożądanej frakcji ziarnowej. Opracowany sposób wytwarzania proszku wykorzystuje stałoprądowy (DC) palnik plazmowy.

Poster

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube