Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

ROBO - asystent jako element wyposażenia centrum kontroli osoby starszej

autorzy: Chuchnowska Iwona, Białas Katarzyna, Labus Agnieszka , Benek Iwona, Dapa Patrycja, Dziaduła Wiktoria, Franitza Paweł, Skolarczyk Michał, Niedźwiedź Sandra, Sładczyk Sandra

Wynalazek dotyczy platformy robotycznej w formie wielofunkcyjnego stolika wspomagającego osoby starsze do ułatwienia codziennego funkcjonowania oraz komunikacji społecznej. Składającego się z platformy (bazy jeżdżącej z kamerą) ,półek, szuflad na sprzęt medyczny , rozkładanego blatu, oraz zintegrowaną komórką z aplikacjami umożliwiającymi między innymi zapisywanie wyników pomiaru ciśnienia, przypominaniu o piciu odpowiedniej ilości wody oraz podjeżdżanie w odpowiednie miejsce. Platformy robotyczna przeznaczona jest do usprawnienia pracy personelu sprawującego opiekę nad osobami zależnymi. Może być wykorzystywana w szpitalach, domach opieki jak również w domach prywatnych czyli wszędzie tam gdzie mogą przebywać osoby zależne.

Dostępność plus

Nagroda

Special Award of Haller Pro Inventio Foundation

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube