Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

VR - DIAGNOSTYKA CHORÓB OTĘPIENNYCH

autorzy: VR - DIAGNOSTYKA CHORÓB OTĘPIENNYCH

Description will be added soon

Dostępność plus

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube