Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Mieszanka na bazie drobnych frakcji skalnych użyźniająca glebę i wspomagająca uprawę roślin

autorzy: Andrzej Pomorski, Dominika Kufka

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka skalna na bazie drobnych frakcji gnejsu, znajdująca zastosowanie jako naturalny środek poprawiający właściwości gleby i wspomagający uprawę roślin uprawnych, przeznaczona do stosowania w rolnictwie i ogrodnictwie. Opracowana mieszanka składa się z drobnych frakcji gnejsu ze złoża Doboszowice 1 o wielkości ziaren do 0,05 mm w ilości od 10,0% wag. do 40,0% wag. oraz gnejsowego piasku łamanego o wielkości ziaren od 0,05 mm do 0,50 mm w ilości od 60,0% wag. do 90,0% wag. Możliwym jest również wzbogacenie mieszanki o dolomit pylasty o wielkości ziaren do 0,05 mm

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube