Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

"Nowa generacja antybakteryjnych, ekologicznych, wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych".

autorzy: dr Marcin H. Kudzin; dr hab. inż. Maciej Boguń; dr inż. Anetta Walawska; mgr inż. Zdzisława Mrozińska; mgr inż. Andrzej Majchrzak; mgr inż. Joanna Olczyk.

Badania nad metodami walki z chorobami zakaźnymi są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z czynników mogących mieć istotny wpływ na zmniejszanie stopnia ekspansji infekcji wywoływanych przez drobnoustroje jest powszechne stosowanie materiałów skutecznych w ich neutralizacji. Z drugiej strony, coraz większa świadomość ekologiczna społeczeństw stała się impulsem do opracowania technologii produkcji nowego materiału, posiadającego właściwości antymikrobowe, a jednocześnie wpisującego się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Materiałem podstawowym/konstrukcyjnym, poddanym funkcjonalizacji jest włóknina pneumotermiczna wytwarzana techniką melt-blown z biodegradowalnego surowca z grupy poliestrów alifatycznych - poli(laktydu) (PLA). Dzięki kierunkowej modyfikacji włókniny, obok właściwości filtracyjnych, nowy materiał będzie posiadał właściwości antymikrobowe względem szerokiej grupy drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii, grzybów i wirusów. Wartością dodaną otrzymanego materiału kompozytowego będą właściwości barierowe dla promieniowania ultrafioletowego (UV). Modyfikacja włóknin z PLA z utworzeniem kompozytu polimerowego zostanie przeprowadzona w procesie dwustopniowym z wykorzystaniem soli sodowej kwasu alginowego oraz nieorganicznych związków posiadających aktywność biologiczną (jony metali: Mn+), wyrażoną szerokim zakresem właściwości antymikrobowych. Funkcjonalizacja włókniny melt-blown z PLA odbędzie się z wykorzystaniem metody powlekania. Najważniejsze cechy nowego materiału kompozytowego to: • biodegradowalność – ekologiczny materiał składa się w więcej niż 98% z naturalnych składników, co jest bardzo ważne w okresie intensywnego użytkowania masek ochronnych; • właściwości przeciwdrobnoustrojowe wobec szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy); • poprawa parametrów technicznych w porównaniu z surowymi włókninami PLA, w tym: wytrzymałości na rozciąganie oraz właściwości barierowych przed promieniowaniem UV; • nisko kosztowa, bezodpadowa produkcja - wszystkie materiały użyte w tym rozwiązaniu są dostępne w handlu i stosunkowo tanie; • łatwość wdrożenia na skalę przemysłową. Nowo opracowane materiały kompozytowe mogą znaleźć zastosowanie w obszarach biomedycznych, w zapobieganiu infekcjom bakteryjnym i wirusowym, np. jako warstwa filtrująca w maskach ochronnych. Obecnie w okresie pandemii kompozyty takie mogą być stosowane także jako materiały mikrobiostatyczne w wielu gałęziach przemysłu (np. filtracja powietrza, opakowania, wyposażenie wnętrz, motoryzacja).

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube