Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Warstwy tlenkowe dla zastosowań w implantologii

autorzy: mgr Aleksandra Seweryn, dr hab. Bartłomiej S. Witkowski, prof dr hab. Marek Godlewski - Instytut Fizyki PAN Warszawa, dr Agnieszka Śmieszek, prof. dr hab. Krzysztof Marycz - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Implantologia to dynamicznie rozwijający się obszar współczesnej medycyny. Obecnie stosowana jest szeroka gama implantów wykonanych głównie z metali - implanty stosowane przy złamaniach, kolan, biodra, implanty w stomatologii, urządzeniach sercowo-naczyniowych i wiele innych. Niestety do dnia dzisiejszego nie ma idealnego roz-wiązania jaki materiał użyć w tych implantach. Aby wprowadzić dany obcy materiał do organizmu człowie-ka musimy zapewnić jego pełną biofunkcjonalność i biozgodność. Należy również wziąć pod uwagę inne właści-wości wybranych materiałów, takie jak odporność na korozję (płyny fizjologiczne są agresywnym środowiskiem), rola tworzonych na ich powierzchni tlenków, stabilność czasowa (jeśli długo pozostaną w organizmie) oraz aktywność przeciwbakteryjna. Dodatkowe problemy z metalowymi implantami dotyczą reakcji organizmu na metale (np. reakcja alergiczna). W naszych pracach zaproponowaliśmy nowe warstwy barierowe na implanty i sposób ich wytworzenia, które mogą uczynić implanty trwalszymi i bezpieczniejszymi.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube