Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjna metoda suplementacji mikroelementów w organizmach

autorzy: Dr Jarosław Kaszewski, mgr Julita Rosowska, dr hab. Bartłomiej S. Witkowski, prof. dr hab. Marek Godlewski – Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Mgr Paula Kiełbik, dr Anna Słońska-Zielonka, dr hab. Michał M. Godlewski - SGGW

Opracowano nową technologię wytwarzania nanocząstek tlenku cynku domieszkowanego wybranymi jonami (Se, Fe, Mg, Li) oraz ich zawiesin. Bazą zawiesin może być na przykład woda lub sól fizjologiczna. Po wprowadzeniu do organizmów żywych (odpowiednie badania wykonano na zwierzętach laboratoryjnych) nanoczastki ZnO powoli rozkładają się w cieczach organicznych uwalniając cynk i wprowadzone do matrycy mikroelementy. Przeprowadzone badania wykazały, że są one następnie łatwo przyswajalne w organizmach ssaków a dozy są kontrolowane przez ilość wprowadzanej zawiesiny. Badania te poprzedzono dokładnymi badaniami bioobojętności (bezpieczeństwa) użycia nanaocząstek ZnO jako matrycy mikroelementów.

Poster

Nauka

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube