Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Multifunctional Test Tube

autorzy: Hadi Erfani Hamed Erfani

This laboratory tube is a breakthrough in laboratory and chemistry.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube