Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zintegrowana technologia dekontaminacji poliolefinowych materiałów odpadowych

autorzy: dr inż. Piotr Sakiewicz, dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski prof. PŚ , dr inż. Józef Ober, dr hab. inż. Klaudiusz Golombek, prof. PŚ mgr inż. Joanna Mścichecka, mgr inż Mateusz Lis

„Zintegrowana technologia dekontaminacji poliolefinowych materiałów odpadowych” stanowi zintegrowany technologicznie ciąg operacji procesowych niezbędnych dla prawidłowego preprocessingu poużytkowych poliolefinowych materiałów odpadowych. Zastosowanie pewnych dodatkowych procesów i włączenie ich w linię technologiczną pozwala na efektywne wytwarzanie recyklatów i regranulatów zarówno z homogenicznego, jak i ze zmieszanego strumienia odpadów wielomateriałowych, będących, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (CE), produktami II i III cyklu odzysku. Należy podkreślić, że opracowane rozwiązanie technologiczno - aparaturowe umożliwia uzyskanie znacznie szerszej gamy produktów efektywnego recyklingu charakteryzujących się lepszymi właściwościami materiałowymi i wyższą czystością chemiczną niż porównywalne produkty wytwarzane dotąd wg klasycznych technologii odzysku i recyklingu.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

PLATINUM AWARD

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube