Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Symulator badawczy wysięgnikowego kombajnu chodnikowego

autorzy: Piotr CHELUSZKA, dr hab. inż., prof. PŚ Eryk REMIORZ, dr hab. inż. Grzegorz GŁUSZEK, mgr inż.

Wysięgnikowe kombajny chodnikowe stosowane są powszechnie do drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach podziemnych, tuneli oraz innych podziemnych budowli architektonicznych technikami bezwykopowymi. Opracowany symulator badawczy wysięgnikowego kombajnu chodnikowego ma postać rozproszonego systemu komputerowego zintegrowanego z częścią sprzętową – rzeczywistym stanowiskiem operatorskim kombajnu. Część softwarową symulatora stanowi pakiet oprogramowania w architekturze Klient-Serwer, zarządzającego m.in. wirtualną sceną przodku drążonego wyrobiska korytarzowego/tunelu, procesem akwizycji i przygotowania danych do wizualizacji. W strukturze systemu informatycznego symulatora wyróżnić można: • stację roboczą z zainstalowanym oprogramowaniem serwera, • stacje robocze z zainstalowanym oprogramowaniem klienta przeznaczonym do realizacji zadań związanych m.in. z przygotowaniem i wizualizacją danych. Wymiana danych pomiędzy ww. składnikami rozproszonego oprogramowania symulatora realizowana jest za pomocą protokołu TCP/IP. Symulator badawczy wysięgnikowego kombajnu chodnikowego posiada następujące podstawowe cechy funkcjonalne: 1) możliwość prezentacji graficznej (wizualizacji) przebiegu procesu urabiania powierzchni czoła przodku na wirtualnej, trójwymiarowej scenie, wyświetlanej na wyświetlaczu wielkoformatowym umieszczonym na Stanowisku Operatorskim lub na monitorze komputerowym, 2) predykcję prędkości ruchu głowic urabiających, mocy zużywanej przez silnik w napędzie głowic urabiających, prądu silnika głównego, prądu sumarycznego pobieranego przez kombajn, wydajności i energochłonności urabiania podczas symulowanego urabiania skał o zadanych własnościach mechanicznych przy ręcznym sterowaniu przez operatora ruchem głowic urabiających, 3) wizualizację (odtwarzanie) i analizę przebiegu procesu urabiania na podstawie charakterystyk czasowych uzyskanych z symulacji komputerowej procesu urabiania, 4) odtwarzanie i analizę rzeczywistego przebiegu procesu urabiania, w tym: • wyznaczenie przebiegu wydajności i energochłonności urabiania, • wizualizację przebiegu monitorowanych parametrów pracy kombajnu na podstawie charakterystyk czasowych zarejestrowanych na rzeczywistym obiekcie, lub przesyłanych on-line z systemu monitorowania kombajnu, pracującego w warunkach eksploatacyjnych (w wyrobisku) lub na stanowisku testowym (poligonowym), 5) rejestrację wideo animacji komputerowej symulowanego procesu urabiania dla potrzeb analizy i oceny jego przebiegu, w celach prezentacyjnych i szkoleniowych. Symulator badawczy wysięgnikowego kombajnu chodnikowego pozwala na analizę przebiegu procesu urabiania powierzchni czoła przodku drążonego wyrobiska korytarzowego/tunelu, w tym dynamiki kombajnu oraz energochłonności urabiania w trakcie symulowanego (na wirtualnej scenie) urabiania powierzchni czoła przodku w trybie: • ręcznego sterowania ze stanowiska operatorskiego, • symulowanego urabiania – w oparciu o wyniki komputerowej symulacji dynamiki kombajnu chodnikowego, • rzeczywistego urabiania – na podstawie zapisu przebiegów czasowych wartości parametrów pracy kombajnu chodnikowego zainstalowanego w przodku drążonego wyrobiska/tunelu, lub na stanowisku badawczym.

Poster

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube