Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Środek gruntujący do powierzchniowego wzmacniania podłoży betonowych

autorzy: Łukasz Kampa, Łukasz Sadowski

Badanie wytrzymałości środka gruntującego przeprowadzono na podłożu z betonu klasy C30/37, klasy konsystencji S3 oraz maksymalnej wielkości kruszywa grubego wnoszącym 16mm dostarczonym przez specjalistyczną firmę. Beton pielęgnowano przez 28 dni do pełnego utwardzenia. Przed przystąpieniem do badania/nanoszenia środka gruntującego przeszlifowano powierzchnię betonu ręcznie, po czym wyczyszczono pędzlem z miękkim włosiem oraz przemyto acetonem, w celu pozbycia się zanieczyszczeń. W celach kontrolnych wykonano taką samą próbkę bez dodatku mączki granitowej. Przygotowanie środka gruntującego do przeprowadzenia badania rozpoczęto od zmieszania żywicy epoksydowej z odpowiednią ilością mączki granitowej, wymieszania ręcznego przez około 2 minuty do uzyskania jednolitej konsystencji, a następnie dodano utwardzacz. Po dokładnym wymieszaniu wszystkich składników przez następne 2 minuty rozpoczęto nakładanie środka na podłożu betonowym za pomocą wałka malarskiego. Uzyskano warstwę o grubości około 3mm, przy czym starano się jak najbardziej wyrównać powierzchnię podłoża betonowego. Po upływie około 20 dni określono przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie tak wzmocnionego podłoża. I tak, poprzez dodanie mączki granitowej do środka gruntującego uzyskano średnie wyniki przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie: dla składu 1 –3,20MPa (σ = 0,11MPa) i składu 2 –3,40MPa (σ = 0,49MPa). Dla porównania, w próbce kontrolnej uzyskano wartość 2,88MPa (σ = 0,51MPa). Z uzyskanych wyników wynika, że dodatek mączki granitowej w ilości od 10 do 20% masy żywicy epoksydowej znacząco wpłynął na polepszenie przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie podłoża betonowego (0,52MPa –18%).

Poster

Przemysł

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube