Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób analizy i dostosowania parametrów ekonomicznych i użytkowych pojazdu elektrycznego użytkowanego w warunkach jazdy miejskiej

autorzy: Dr inż. Paweł Fabiś

Przedmiotem realizowanego projektu była konwersja motocykla spalinowego na pojazd zasilany energią elektryczną. Zasadniczym zadaniem było zdemontowanie układu napędowego (silnika, zbiornika paliwa, układu napędowego) a w jego miejsce zabudowanie silnika elektrycznego, systemu sterowania oraz akumulatora trakcyjnego. Istotnym zagadnieniem była konstrukcja oraz wykonanie akumulatora trakcyjnego. Akumulator został zbudowany przy użyciu ogólnodostępnych ogniw oznaczonych 18650, zamocowanych w specjalnie wykonanych uchwytach zapewniających możliwość dowolnego kształtowania akumulatora. W skład akumulatora wchodzi także komputer zarządzający ładowaniem i rozładowanie akumulatora oraz obudowa spajająca akumulator w jedną całość. Ważnym zagadnieniem jest wzajemna izolacja ogniw oraz kolejnych warstw ogniw tak by nie doszło do zwarcia. Projekt został dokładnie przemyślany pod kątem wartości natężenia prądu przepływającego przez kolejne elementy instalacji elektrycznej. Kwestia ta dotyczy zarówno wykorzystanych przewodów elektrycznych jak i elementów łączących poszczególne ogniwa w kolejne sekcje. Wykonany akumulator wykorzystuje 440 ogniw z czego 20 ogniw łączono szeregowo, a 22 równolegle. Taki sposób połączenia dał napięcie znamionowe na poziomie 72V i obciążalność prądową 440A. Układ napędowy składa się z silnika BLDC umieszczonego w piaście koła tylnego. Silnik sterowywany jest przy użyciu falownika pozwalającego na zmianę napięcia stałego na trójfazowe napięcie przemienne. Silnik dysponuje mocą 8000 W oraz momentem obrotowym 200 Nm. Parametry te w zupełności wystarczają do poruszania się pojazdem w warunkach miejskich. Wykorzystany falownik jest w stanie zapewnić płynną zmianę wartości natężenia prądu kierowanego do silnika elektrycznego. Falownik posiada dodatkowe funkcje takie jak: • Możliwość doładowania akumulatora podczas hamowania silnikiem (funkcja regeneracji), • Generowanie prądu w silniku w czasie wykorzystywania hamulca hydraulicznego, • Możliwość zmiany kierunku obrotu silnika (bieg wsteczny realizowany elektrycznie), • Funkcja tempomatu. W przedmiotowym motocyklu nie wykorzystano jedynie funkcji tempomatu. Pozostałe funkcję są wykorzystywane w trakcie jazdy pojazdu. Konwersja pojazdu do zasilanie energia elektryczną pociąga za sobą zmiany w instalacji elektrycznej. Największym wyzwaniem jest zmniejszenie napięcia panującego w instalacji układu napędowego do wartości napięcia funkcjonowania normalnej instalacji motocyklowej (12V). Zasadniczą kwestią jest właściwy dobór elementu pozwalającego na obniżenie napięcia pod kątem wydajności prądowej. Urządzenie musi zasilać oświetlenie oraz sygnał dźwiękowy, która są dość energochłonne. Pojazd po wykonanej konwersji został dopuszczony do ruchu i otrzymał ważne badania techniczne. Potwierdza to poprawność wykonania konstrukcji w zakresie przepisów ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Poster

Transport / Logistyka

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube